Uimaveden laatu - EU:n sääntöjen uudelleentarkastelu

18.03.2021

EU otti 1970-luvulla käyttöön sääntöjä, joilla varmistetaan uimavesien puhtaus rannikoilla ja sisämaan uimarannoilla. Sääntöjä päivitettiin ja yksinkertaistettiin vuoden 2006 uimavesidirektiivillä.

Tässä aloitteessa tarkastellaan seuraavia seikkoja:

  • ovatko kansallisia toimia täydentävät päivitetyt säännöt auttaneet suojelemaan kansanterveyttä ja parantamaan veden laatua
  • olisiko nykyisiä sääntöjä parannettava ja tarvittaessa ehdotettava asianmukaisia päivityksiä.

Toimiiko EU:n uimavesivalvonta ja onko siinä vielä kehitettävää?

EU:n komissio haluaa kuulla mielipiteesi, joten vastaa EU:n komission kyselyyn viimeistään 01.04.2021 nettisivulta Uimaveden laatu – EU:n sääntöjen uudelleentarkastelu (europa.eu)

Aloitteen tarkoituksena on selvittää, onko uimavesidirektiiviä tarve uudistaa. Uimaveden valvonnan lainsäädäntö kuuluu Suomessa STM:n hallinnonalalle. Tästä etenemissuunnitelmasta voi antaa palautetta 4 viikkoa. Palaute otetaan huomioon aloitteen myöhemmässä kehittämisessä ja tarkistuksissa. EU:n komissio laatii saamansa palautteen pohjalta tiivistelmäraportin, jossa selitetään, miten ehdotukset on otettu huomioon ja miksi joitakin ehdotuksia ei voida ottaa käsiteltäviksi.

18.03.2021Uimaveden laatu - EU:n sääntöjen uudelleentarkastelu
07.02.2021Kysely Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry:n jäsenille
30.09.2020Saana Laakkonen Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry:n puheenjohtajaksi
23.09.2020Puheenjohtajan tervehdys
30.05.2020Jäsenetu jäsenille
20.11.2019Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry:n seminaari Tallinnassa 31.1.-1.2.2020
18.05.2019Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisten opinto- ja neuvottelupäivien pitopaikat
09.04.2019Vuosien 2002 - 2019 vuoden terveystarkastajat
09.04.2019Janne Litmanen vuoden 2019 terveystarkastajaksi
27.03.2019Puheenjohtajan kevätterveiset

Siirry arkistoon »