Uimaveden laatu - EU:n sääntöjen uudelleentarkastelu

18.03.2021

EU otti 1970-luvulla käyttöön sääntöjä, joilla varmistetaan uimavesien puhtaus rannikoilla ja sisämaan uimarannoilla. Sääntöjä päivitettiin ja yksinkertaistettiin vuoden 2006 uimavesidirektiivillä.

Tässä aloitteessa tarkastellaan seuraavia seikkoja:

  • ovatko kansallisia toimia täydentävät päivitetyt säännöt auttaneet suojelemaan kansanterveyttä ja parantamaan veden laatua
  • olisiko nykyisiä sääntöjä parannettava ja tarvittaessa ehdotettava asianmukaisia päivityksiä.

Toimiiko EU:n uimavesivalvonta ja onko siinä vielä kehitettävää?

EU:n komissio haluaa kuulla mielipiteesi, joten vastaa EU:n komission kyselyyn viimeistään 01.04.2021 nettisivulta Uimaveden laatu – EU:n sääntöjen uudelleentarkastelu (europa.eu)

Aloitteen tarkoituksena on selvittää, onko uimavesidirektiiviä tarve uudistaa. Uimaveden valvonnan lainsäädäntö kuuluu Suomessa STM:n hallinnonalalle. Tästä etenemissuunnitelmasta voi antaa palautetta 4 viikkoa. Palaute otetaan huomioon aloitteen myöhemmässä kehittämisessä ja tarkistuksissa. EU:n komissio laatii saamansa palautteen pohjalta tiivistelmäraportin, jossa selitetään, miten ehdotukset on otettu huomioon ja miksi joitakin ehdotuksia ei voida ottaa käsiteltäviksi.

22.06.2022Hanna-Kaisa Mäkelä vuoden 2022 terveystarkastajaksi
21.05.2022Asumisterveys vaikuttaa kaikkialla
21.05.2022Elintarviketurvallisuus elinehtona
21.05.2022Vesiturvallisuus kuuluu kaikille
21.05.2022Terveytesi ja turvallisuutesi puolesta
05.05.2021Heidi Colliander ja Piia Kepanen vuoden 2021 terveystarkastajiksi
20.04.2021Kestävä ja ketterä ympäristöterveys
18.03.2021Uimaveden laatu - EU:n sääntöjen uudelleentarkastelu
07.02.2021Kysely Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry:n jäsenille
30.09.2020Saana Laakkonen Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry:n puheenjohtajaksi

Siirry arkistoon »