Tasa-arvovaltuutetulle töitä viranomaisvalvonnan työajoissa

27.04.2018

Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry:n mielestä tasa-arvovaltuutetun tulisi tutkia, onko kuntien naisvaltaisen alan, ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajien työajan pidentäminen uudessa kunta-alan työehtosopimuksessa tasa-arvolain vastaista.

Kun kuntien miesvaltaiset alat, kuten rakennustarkastajat ja ympäristötarkastajat ovat toimistotyöajassa, joutuvat ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajat 1.5.2018 alkaen tekemään pidempää työaikaa. Kaikkien näiden ryhmien tehtävät ovat kuitenkin hyvin samantyyppistä viranomaisvalvontaa. Samanaikaisesti maakuntahallintoa valmistelussa kiinnittyy huomio maan hallituksen lakiesityksessä eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoinnista sanotaan seuraavaa:

"Kuntien ympäristöterveydenhuolto ja maataloushallinto

Terveydensuojelussa tehtävä työ on pääasiassa toimistotyötä ja siten toimitilat ovat toimistotiloja ja tehtäviin liittyvä muu irtain omaisuus tämänmukaista. Toimitilat ovat kunnilta tai yksityisiltä vuokrattuja. Yhteistoiminta-alueilla on pääsääntöisesti yksi isompi toimipiste ja alueesta riippuen sivutoimipisteitä, joista pienimmät yhden henkilön työpisteitä. Lisäksi tehtävissä käytettävään välineistöön kuuluu jonkin verran näytteenottovälineitä ja laitteita, kuten vesinäytteenottovälineitä, hiilidioksidimittareita yms. sisäilman laadun arvioimiseen käytettäviä laitteita."

Yhdistyksen saamien tietojen mukaan kaikki pääsopijajärjestöt ovat asiasta yhtä yksimielisiä, lukuun ottamatta kuntatyönantajaa. Ja todennäköistä on, että kuntatyönantaja tuntee asiaa ja nähtävästi myös alaa vähiten. Terveystarkastajien työ on Kunnallisen teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen mukaista työtä niin kuin rakennustarkastajillakin, työaika tulee kuitenkin Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta. Helmikuussa kunta-alan neuvotelluissa sovittu työajan pidennys on 45 min viikossa ja tulee terveystarkastajilla voimaan toukokuun alusta.

Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry on vuonna 1974 perustettu ammatillisaatteellinen vaikuttajajärjestö, joka yhdistää kaikki ympäristö- ja terveysalan tekniset. Yhdistyksen jäseninä ovat mm. terveystarkastajat. Yhdistys on yhteistyöjärjestö, joka antaa lausuntoja, vaikuttaa alan kehitykseen ja huolehtii ympäristö- ja terveysalan kehittämisestä. Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry julkaisee TERVIS-lehteä ja on mukana vaikuttamassa Elintarvike ja Terveys- sekä Ympäristö- ja Terveys-lehdissä.

Lisätietoja:
Teemu Holmén
puheenjohtaja
Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry
Puh. 050 364 3993
E-mail. teemu.holmen@gmail.com

30.05.2020Jäsenetu jäsenille
20.11.2019Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry:n seminaari Tallinnassa 31.1.-1.2.2020
18.05.2019Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisten opinto- ja neuvottelupäivien pitopaikat
09.04.2019Vuosien 2002 - 2019 vuoden terveystarkastajat
09.04.2019Janne Litmanen vuoden 2019 terveystarkastajaksi
27.03.2019Puheenjohtajan kevätterveiset
27.04.2018Tasa-arvovaltuutetulle töitä viranomaisvalvonnan työajoissa
24.04.2018Teemu Holmén jatkaa Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry:n puheenjohtajana
24.04.2018Vladimir Vanhanen vuoden 2018 terveystarkastajaksi
29.03.2018Ympäristöterveydenhuollon palkkaselvitys

Siirry arkistoon »